اطلاعیه شهرداری رودهن

🔹به اطلاع مالكين داراي راي تخريب(اعاده) كمیسيون ماده صد مي رساند:
🔹با توجه به ابلاغ قانوني بودجه ١٤٠٢ و ايجاد ظرفيت قانوني در راستاي تعيين تكليف املاكي كه داراي رأي تخريب (اعاده) به صورت كلي يا تركيبي تا پايان سال ١٤٠٠ مي باشند در اسرع وقت(حداكثر تا پايان مرداد ماه) به شهرداري رودهن جهت پيگيري و تعيين جريمه و عوارض قانوني مراجعه نمايند.

🔹روابط عمومي شهرداري رودهن

نظر شما !!