استقرار کانکس ویژه بازرسی در سه راهی مطهری

استقرار کانکس ویژه بازرسی و نظارت اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی با همکاری واحد اصناف شهرداری رودهن در سه راهی مطهری
شهروندان جهت هر گونه تخلف صنفی با شماره ۷۶۳۱۹۲۹۲ تماس حاصل نمایند .

نظر شما !!