ادامه عملیات پاکسازی و نظافت حاشیه جاده حریم شهر رودهن

ادامه عمليات پاكسازي و نظافت حاشيه جاده حريم شهر رودهن به سمت دماوند به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن : در راستاي خدمت رساني مطلوب به شهروندان و ارتقاي سلامت و حفظ بهداشت و زيباسازي منظر شهري،عمليات پاكسازي ،نظافت و جمع آوري حاشيه جاده حريم شهر رودهن به سمت دماوند توسط شهرداري_رودهن در دستور كار قرار گرفت.

نظر شما !!