ادامه جمع آوری سگ های بلاصاحب در شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:با توجه به ضرورت كنترل جمعيت سگ هاي بلاصاحب به جهت جلوگيري از انتقال بيماري هاي مشترك انسان و حيوان ، ايجاد آرامش رواني در جامعه شهري، كاهش مخاطرات ناشي از حمله سگ هاي بلاصاحب به شهروندان شهرداري رودهن از طريق پيمانكار مربوطه اقدام به جمع آوري سگ هاي ولگرد از سطح شهر نموده است.

نظر شما !!