ادامه اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت

اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت خیابان اصلی شهر رودهن حد فاصل درمانگاه حضرت محمد (ص) تا پاساژ عسگری توسط واحد عمران شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!