احداث پیست دوچرخه سواری و پیاده روی مسیر سبز در خیابان اختر شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:شهردار رودهن از اجراي پيست دوچرخه سواري و پياده روي مسير سبز در خيابان اختر خبر داد و افزود: تكامل و تراكم در شهرها و محدوديت هاي خاص زندگي شهر نشيني موجب مي شود تا انسان به دنبال گريزگاهي باشد تا زماني را براي تفريح،استراحت و ترميم قواي فكري و جسمي خود اختصاص دهد. موسوی‌_منش طراحي پهنه ها و مسيرهاي پياده روي و دوچرخه سواري را به مثابه راهبردي موثر در گسترش گردشگري دانسته و افزود:امروز پياده راه ها ضامن سلامت انسان ها هستند و ترغيب شهروندان به پياده روي و دوچرخه سواري از راهكارهايي است كه مديريت شهري در دستور كار خود قرار داده است. وي گفت: در همين راستا احداث پيست دوچرخه سواري و پياده روي مسير سبز واقع در خيابان اختر در فاز اول جدول گذاري و احداث پيست به طول ٥٠٠ متر و با اعتباري بالغ بر ٣٥ ميليارد ريال توسط شهرداري_رودهن در حال اجرا مي باشد.

نظر شما !!