احداث پل کابلی به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت :
احداث پل کابلی رو گذر جاده فیروز کوه
با طول ۳۵ متر و عرض ۱۴ متر
اعتبار پروژه : ۷ میلیارد تومان
مدت زمان پروژه : ۹ ماه

نظر شما !!