احداث پارک پونا

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت :
احداث پارک پونا
مساحت : ۲۲۰۰متر مربع
اعتبار پروژه : ۵۰۰ میلیون تومان
مدت زمان پروژه : ۲ ماه

نظر شما !!