احداث پارک مسکن مهر رودهن

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت :
احداث پارک مسکن مهر
مساحت : ۳۵۰۰ متر مربع
اعتبار پروژه : ۸۵۰ میلیون تومان
مدت زمان پروژه : ۴ ماه

نظر شما !!