احداث پارک شهید سجادیان

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت :
احداث پارک شهید سجادیان
مساحت : ۲۴۰۰ متر مربع
اعتبار پروژه : ۷۰۰ میلیون تومان
مدت زمان پروژه : ۳ ماه

نظر شما !!