احداث پارک ترافیک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار ، واحد عمران با همکاری و هماهنگی واحد ترافیک و حمل و نقل شهرداری اقدام به جانمایی قطعه زمینی واقع در جنب دانشگاه علمی – کاربردی و تصمیم به احداث پارک آموزش ترافیک مبنی بر فرهنگ سازی و آموزش فرهنگ ترافیک راهنمایی و رانندگی برای نو نهالان و نوجوانان شهر نمود .
مساحت این فضا که حدوداَ ۱۶۸۰ متر مربع می باشد با اجرای جدول گذاری – خیابان بندی – پیاده رو سازی و کول گذاری مراحل اولیه کار به اتمام رسیده و در حال حاضر با نصب علائم ترافیکی و اجرای یک لایه آسفالت در هفته آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

نظر شما !!