احداث و بهسازي شبكه هاي هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:

موسوي_منش شهردار در خصوص احداث و ساماندهي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي براي جلوگيري از مشكلات احتمالي در معابر به ويژه در فصول بارندگي  و شرايط بحراني گفت: در راستاي سياستهاي شهرداري رودهن براي توسعه و به روز كردن شبكه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي ،احداث و بهسازي شبكه هاي اصلي و فرعي آبهاي سطحي در دستور كار مديريت شهري قرار دارد.

موسوي_منش اظهار كرد: احداث و بهسازي شبكه هاي آب هاي سطحي با هدف سهولت در عبور و مرور، ارتقاي سطح ايمني معابر و مديريت بحران در شرايط جوي نامناسب از پروژه هاي داراي اولويت شهر محسوب مي شود.

شهردار رودهن افزود:در همين راستا احداث و بهسازي جداول ابتداي بلوار شريعتي تا ابتداي خيابان گلستان و ساماندهي و رفع نواقص جداول ديگر معابر سطح شهر توسط شهرداري رودهن در حال اجرا مي باشد.

نظر شما !!