احداث زمین چمن مصنوعی امیر کبیر اول

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت :
احداث زمین چمن مصنوعی (زمین فوتبال ) امیر کبیر اول
مساحت : ۵۰۰ متر مربع
اعتبار پروژه : ۴۵۰ میلیون تومان
مدت زمان پروژه : ۲ ماه

نظر شما !!