اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان امامت ۲۲ و ۱۶

به گزلرش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :مهندس رسولی سرپرست عمران شهرداری رودهن از اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان ۲۲ و ۱۶ خبر داد و عنوان نمود:واحد عمران با توجه به این که در نظر دارد کلیه معابر فاقد آسفالت را بهسازی و ساماندهی کند در هفته اخیر اقدام به زیر سازی و آسفالت خیابان امامت بیست و دوم واقع در بلوار امامت نمود.
رسولی افزود:این خیابان که تا کنون به علت ساخت و ساز و عدم امکان عملیات اجرایی به صورت خاکی و ناهموار بود با اتمام امور ساختمانی توسط واحد عمران زیر سازی و آسفالت گردید.
مهندس رسولی تصریح کرد:مساحت این خیابان بالغ بر ۷۵۰ متر مربع و با ضخامت ۷ سانتیمتر می باشد و در حال حاضر مورد بهره برداری عموم قرار گرفته است.
وی همچنین گفت: خیابان امامت۱۶ نیز با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع زیر سازی و آسفالت گردید.

نظر شما !!