اجرای عملیات جدول گذاری بلوار شریعتی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : واحد عمران شهرداری رودهن در راستای تعویض جداول فرسوده و قدیمی سطح شهر اقدام به تعویض جداول انتهای بلوار شریعتی و تعریض رفیوژ وسط بلوار نموده است . این پروژه که در ادامه تعریض بلوار اصلی شریعتی و فاز اول به طول ۳۰۰ متر در حال اجراست و تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

نظر شما !!