اجرای روشنايي بلوار كريتون٢

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:به دستور مهندس كچويي شهردار و به همت واحد تاسيسات شهرداري رودهن روشنايي بلوار كريتون ٢ به متراژ ٥٠٠ متر طول و با نصب تير پايه بلند اجرا شد.

نظر شما !!