اجرای جدول گذاری بوستان نوزدهم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : با توجه به بن بست بودن کوچه مورد نظر و درخواست مردمی مبنی بر عدم جدول گذاری و ورود آب سطحی به داخل پارکینگ و با توجه به نداشتن جدول در تمام طول مسیر به دستور شهردار ، واحد عمران عملیات جدول گذاری (اجرای کانیوو) کوچه مذکور را به طول ۸۷ متر جهت هدایت آبهای سطحی و سرو سامان بخشیدن به کوچه در دستور کار قرار داده است .

 

نظر شما !!