اجراي فاز دوم عمليات تراس بندي و ديوار سنگي آرامستان شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي ساماندهي و ايمن سازي و بهسازي آرامستان هاي سطح شهر و در جهت خدمت رساني به شهروندان ،عمليات اجرايي فاز دوم ديوار كشي،تراس بندي و محصور نمودن آرامستان شهر رودهن با اعتباري بالغ بر ٢٠ ميليارد ريال و حجم ديوار كشي ٧٥٠ متر مكعب و خاك برداري ٦٨٠ متر مكعب توسط شهرداري_رودهن انجام گرفت. با اجراي اين عمليات عمراني مذكور بهره برداري از حداقل ٢٠٠ قطعه قبر(دو طبقه )جهت خدمت رساني به شهروندان امكان پذير خواهد بود.ا

نظر شما !!