اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:عمليات لكه گيري و آسفالت معابر سطح شهر رودهن با هدف كاهش و روان سازي ترافيك،ايمني در تردد شهروندان و وسايل نقليه و همچنين ايمن سازي و بهسازي در خيابان هاي مطهري،چشمه،مريم،بهشت،گلبرگ ٦ و اميركبير توسط واحد عمران شهرداري رودهن در حال انجام مي باشد.

نظر شما !!