اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت شهرك سادات محله شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي تداوم آسفالت ريزي و با هدف تسهيل در تردد وسايل نقليه و تأمين آسايش و رفاه حال شهروندان و استقبال از بهار اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت شهرك سادات محله حد فاصل ورودي داربند تا مسجد توسط شهرداري_رودهن انجام شد.

نظر شما !!