اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت بلوار امام خميني(ره) شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي استقبال از بهار و تداوم آسفالت ريزي و با هدف تسهيل در تردد وسايل نقليه و تأمين آسايش و رفاه حال شهروندان اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت بلوار امام خميني(ره) حدفاصل دوربرگردان سادات محله تا رستوران قلمستان توسط شهرداري_رودهن انجام شد.

نظر شما !!