اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت بلوارامام خميني(ره)شهر رودهن

🔹به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي تداوم آسفالت ريزي و لكه گيري معابر سطح شهر و در طرح استقبال از بهار با هدف تسهيل در تردد وسايل نقليه و تأمين آسايش و رفاه حال شهروندان اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت بلوار امام خميني (ره) حد فاصل دوربرگردان تا شهرك سادات محله توسط شهرداري_رودهن انجام شد.

نظر شما !!