اجراي عمليات زيرسازي و روكش آسفالت خيابان فرشتگان شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن : موسوی_منش شهردار رودهن از اجراي  عمليات زيرسازي و روكش آسفالت خيابان فرشتگان شهر رودهن خبر و افزود: معابر،بلوارها و خيابان ها از مهمترين فضاهاي شهري هستند كه مورد استفاده روزمره شهروندان است و آسفالت معابر و مناسب سازي مسيرها مي تولند نقش مهم و ارزنده اي در ارتقاء رضايتمندي شهروندان داشته باشد.

شهردار رودهن هدف از اجراي اين پروژه را ارائه خدمات مطلوب تر،تسهيل در تردد وسايل نقليه ساكنين مهرآباد و مسكن مهر و زيبا سازي شهري توسط شهرداري رودهن دانست.

وي گفت:اين پروژه با اعتباري بالغ بر ٨٠ميليارد ريال و مساحت ١٤٦٠٠متر مربع توسط شهرداري رودهن اجرا گرديد.

نظر شما !!