اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت خيابان خيام_٣شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي تداوم آسفالت ريزي و لكه گيري معابر سطح شهر و با هدف تسهيل در تردد وسايل نقليه و تأمين آسايش و رفاه حال شهروندان اجراي عمليات زيرسازي  و آسفالت خيابان خيام ٣ به مساحت ٩٥٠ متر مربع توسط شهرداري_رودهن انجام شد.

همچنين اجراي عمليات جدول گذاري اين خيابان به صورت كانيوو بغل جهت هدايت آبهاي سطحي به طول ١٣٠ متر انجام گرفت.

نظر شما !!