اجراي عمليات خط كشي عابر پياده در بلوار امام خميني(ره) شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي ساماندهي ترافيكي تردد شهروندان در سطح شهر و همچنين زيباسازي منظر شهري و نظم دهي به ترافيك معابر و افزايش قدرت ديد رانندگان هنگام تردد در شب و ايمني شهروندان و روان سازي ترافيك شهرداري_رودهن در بلوار امام خميني(ره)، حدفاصل فاصل پمپ بنزين شيرمحمدي تا درمانگاه خاتم اقدام به خط كشي عابر پياده نموده است.

نظر شما !!