اجراي طرح پويش پاكسازي محيط زيست شهر رودهن از پسماند و زباله

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي خدمت رساني مطلوب به شهروندان و ارتقاي سلامت و حفظ زيباسازي منظر شهري و با هدف حفظ محيط زيست و فرهنگسازي بين مردم طرح پويش پاكسازي طبيعت رودهن از پسماند،(حاشيه جاده ورودي شهر از سمت دماوند)با حضور مرتضوي سرپرست شهرداري رودهن و پرسنل خدمات شهري انجام شد. در حاشيه اين طرح مرتضوي سرپرست شهرداري رودهن افزود: اين اقدام در راستاي فرهنگ سازي و ايجاد انگيزه در مشاركت عمومي انجام شده است. وي بيان داشت: همانگونه كه در محيط خانواده فضاي آرامي را براي خود فراهم مي كنيم بايستي شهر را نيز به عنوان خانه خود پاكيزه و تميز نگه داريم،چون بدون همراهي و مشاركت مردم، اقدامات شهرداري در خصوص پاكسازي شهر بي نتيجه خواهد ماند. سرپرست شهرداري رودهن تصريح كرد:پاكيزگي محيط زندگي سبب آرامش روح و روان انسان و سلامتي جسم و جان مي شود و همه ما بايستي با رعايت مسائل بهداشتي در نظافت شهر ، وظيفه خود را به خوبي انجام برسانيم.

نظر شما !!