اجراي طرح نور پردازي درختان ورودي شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :در راستاي استقبال از بهار و زيباسازي بصري در سطح شهر و به وجود آوردن فضايي متفاوت،ايجاد تنوع در خلق زيبايي ها و حس شادابي و نشاط در بين شهروندان اجراي طرح نور پردازي درختان محدوده مجتمع ياس در دستور كار شهرداري_رودهن قرار گرفت.

نظر شما !!