آماده باش کامل عوامل ستاد بحران شهرداری رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن :شهردار رودهن از آماده باش كامل عوامل ستاد بحران شهرداري رودهن خبر داد و عنوان نمود:به دنبال وقوع زمين لرزه در شهرستان دماوند عوامل امدادي شهرداري در حوزه آتش نشاني -خدمات شهري و موتوري در آماده باش كامل به سر مي برند و جاي هيچ نگراني وجود ندارد.
اميري افزود:با هماهنگي هاي انجام شده زمين فوتبال شهداي شهر رودهن و پارك پرچم(شهربازي) آماده اسكان شهروندان مي باشد.
وي گفت :هيچ مورد خاص و نگران كننده اي در سطح شهر رودهن وجود ندارد و شهروندان آرامش و خونسردي خود را حفظ كنند.

نظر شما !!