آغاز عملیات هرس و باز پیرایی درختان و گیاهان سطح شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: شهردار رودهن از آغاز اجراي هرس و بازپيرايي درختان و گياهان سطح شهر رودهن خبر داد و افزود:با توجه به اينكه درخت و فضاي سبز نقش بسزايي در بهبود سلامت جامعه ايفا مي كند، هرس به موقع و بازپيرايي درختان يكي از اصلي ترين اقدامات در اين راستا است. وي با بيان اينكه هرس درختان سطح شهر رودهن هر ساله توسط واحد فضاي سبز به منظور زيباسازي فضاي شهري، جوان سازي و كاهش آفات درختان، جلوگيري از احتمال سقوط شاخه هاي خشكيده و پوسيده، به وجود آوردن شرايط مناسب براي رشد درختان، ايجاد ديد كافي در تقاطع هاي اصلي و فرعي سطح شهر و برقراري تعادل بين شاخه و ريشه درختان صورت مي گيرد. موسوی‌منش خاطر نشان كرد:در هرس درختان عوامل مختلفي نظير نوع گونه هاي گياهي، سن درخت،زمان هرس،فرم دهي اوليه و بسياري موارد ديگر نيز مدنظر قرار مي گيرد.

نظر شما !!