آغاز عملیات ساماندهی مزار شهدای گمنام

آغاز عمليات ساماندهي و ايمن سازي مزار شهداي گمنام (تپه نورالشهدا )توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!