آغاز عمليات استقبال از مهر در شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: موسوي_منش شهردار رودهن از اجراي عمليات استقبال از مهر در آستانه بازگشايي مدارس خبر داد و اظهار كرد:با توجه به اهميت مسأله تعليم و تربيت و ايجاد محيطي مناسب جهت فراگيري علم و دانش براي دانش آموزان، شهرداري رودهن همزمان با نزديك شدن مهر ماه و بازگشايي مدارس اقدامات متعددي را در راستاي خدمت رساني مطلوب به شهروندان اجرايي مي كند.

وي تصريح كرد: در همين راستا شهرداري اقدام به خط كشي عابر پياده،نصب تابلو و علائم راهنمايي و رانندگي،رنگ آميزي جداول ،لكه گيري و بهسازي آسفالت معابر  و جمع آوري نخاله هاي اطراف مدارس نموده است.

نظر شما !!