آغاز طرح طعمه گذاری حیوانات موذی در شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن : موسوی_منش شهردار رودهن از اجراي طرح طعمه گذاري حيوانات موذي و امحا موش ها در سطح شهر خبر داد و عنوان نمودند:اين طرح در راستاي جلوگيري از شيوع و انتشار بيماري ها و افزايش سطح بهداشت و هجوم موش ها و جانوران موذي به محدوده شهري با استفاده از سم هاي مخصوص در انهار و جوي هاي سطح شهر در حال اجرا مي باشد. شهردار رودهن مبارزه با موش ها را مهم ارزيابي كرد و گفت: مبارزه با موش ها از جهات بهداشتي و اقتصادي حائز اهميت است و موش ها با وارد كردن خسارت به مواد غذايي و پايين آوردن ارزش آنها علاوه بر آلودگي هاي بهداشتي موجب خسارت هاي اقتصادي نيز مي شوند. موسوی_منش امحا حيوانات موذي را از ضروريات دانست و افزود: تسهيل در رفاه و حال شهروندان و فراهم كردن آرامش رواني آنها و همچنين سلامت شهر و شهروندان را از مهم ترين وظايف اين شهرداري دانست.

نظر شما !!