آغاز اجرای عملیات جدول گذاری و کفپوش بلوار اصلی مسکن مهر  و معابر اصلی رودهن توسط واحد عمران شهرداری

در راستای ساماندهی و بهسازی معابر سطح شهر، عملیات کفپوش و جدول گذاری در معابر فاقد جدول یا دارای جداول فرسوده شهر رودهن به همت نیروهای عمرانی شهرداری رودهن در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری رودهن شهردار پس از بازدید از پروژه کفپوش و جدول گذاری معابر سطح شهر رودهن گفت: بهسازی و جدول گذاري معابر امري ضروري و زير بنايي است و به این کار می بایست توجه جدّی گردد.
شهردار رودهن در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اکثر خیابان ها و همچنین معابر رودهن نیاز به زیرسازی و اقدامی اساسی دارند، بهسازی معابر و تعویض جداول مستهلک خیابان ها و کوچه هایی که عمر بالایی برخوردارند و همچنین جدول گذاری در کوچه های فاقد جدول علاوه بر زیر بنایی بودن در زیبایی شهر نیز تأثیر زیادی دارد.

نظر شما !!