آغاز اجراي عمليات ديوار كشي و ايمن سازي خيابان گلستان چهارم مسكن مهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در پي حضور اهالي مسكن مهر مبني بر ريزش ناگهاني ديوار سنگي واقع در خيابان گلستان چهارم،شهرداري رودهن سريعا اقدام به ايمن سازي و جمع آوري نخاله هاي حاصل از تخريب نموده و اجراي عمليات ديوار كشي را در دستور كار خود قرار داده است.

نظر شما !!